eIDAS rendelet szerinti bizalmi szolgáltatás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2017 első felében a NISZ Zrt. eIDAS szolgáltatásait lefedő Megfelelőség értékelést készítettünk.